Förnybar energi

Är det bättre att byta till elbil istället för att fortsätta köra en fossildriven bil? Forskare vid Chalmers har gjort en studie som visar att elbilarna vinner över fossilbilarna när det gäller utsläpp av växthusgaser, även om man tar hänsyn till nyproduktion av elbilar och batterier samt el till driften. Resultaten från studien visar att en...

Ordförande för 100% förnybart Linda Burenius ger sin klarsynta syn på hur klimatkrisen ska läsa och skriver i Nyteknik 26/1 2022: “Det duger inte att kritisera höga elpriser och samtidigt motarbeta de snabbaste och billigaste lösningarna: mer förnybar el, ökad effektivisering och ökad flexibilitet, skriver Linda Burenius, 100 % förnybart. Hon skriver vidare: “Vi kommer allt närmare...