Elbil eller fossilbil?

Är det bättre att byta till elbil istället för att fortsätta köra en fossildriven bil? Forskare vid Chalmers har gjort en studie som visar att elbilarna vinner över fossilbilarna när det gäller utsläpp av växthusgaser, även om man tar hänsyn till nyproduktion av elbilar och batterier samt el till driften.

Resultaten från studien visar att en snabb elektrifiering av den svenska bilparken ger minskade livscykelutsläpp: Från 14 miljoner ton koldioxid år 2020 till mellan 3 och 5 miljoner ton år 2045.

En av forskarna i studien är Johannes Morfeldt, forskare vid Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers som säger:

“- Vår studie hanterar den svenska bilparken som helhet. Om det är bättre eller sämre för en enskild individ påverkas av andra faktorer till exempel vad som händer med fossildrivna bilen och hur gammal den är. Om alla fordon som säljs i Sverige blev eldrivna skulle de totala utsläppen för personbilstrafiken (under livscykeln till skrotning) minska med 66-80 procent till år 2045, beroende på tillverkningsindustrin klimatomställning.”