VÅRA TJÄNSTER

UTBILDNING

Med vår kunskap kring montering, marknad kan vi ge er de verktyg som krävs för att känna sig säker i att gå vidare med solceller. Det kan handla om kunskapen kring solcellers roll i samhället och dess klimatpåverkan.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER
SOLENERGI

Grundkurs om solceller och energianvändning

Grundkurs om solenergi: solceller och solfångare

Föreläsning om solceller för BRF och organisationer.

OM ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHETSKULTUR

Grundkurs i Arbetsmiljö och säkerhet

Skyddsombudsutbildning

Hur man skapar en god säkerhetskultur

Systematiskt arbetsmiljöarbete

BAS U och BAS P utbildning

EXEMPEL PÅ STUDIECIRKLAR

Montera dina egna solpaneler

Montera dina egna solpaneler för kvinnor

Sänk dina elkostnader

Skapa en hållbar livsstil – klimatanpassa ditt hem och trädgård

Kontakta oss för utbildning!

VÅRA TJÄNSTER